Scroll Top

Avisos legals

En el present Avís Legal, l’Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible en l’adreça URL https://sonrierapetitparadis.com (en endavant, el lloc web), que Son Riera Petit Paradís posa a disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari de la pàgina web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri de l’titular del web, oa causa d’un canvi legislatiu , jurisprudencial o en la pràctica empresarial.
1.- DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB.
Nom de titular: Carles Riera i Gil
Domicili social: Camíde Sa Pera s \\\ ‘Ase 13
C.I.F .: 43685014X
Telèfon de contacte: 678412908
Correu electrònic: web@sonrierapetitparadis.com
Carles Riera i Gil és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.
Aquest lloc web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016 , en la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 de 11 de Juliol (LSSI-CE)
2.- OBJECTE.
El lloc web facilita als usuaris de la mateixa l’accés a informació i serveis prestats per Son Riera Petit Paradís a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.
L’accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació de servei del Lloc Web té una durada limitada a el moment en què l’Usuari es trobi connectat a el Lloc Web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.
3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.
3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa, excepte pel que fa a el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.
3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització del web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.
3.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.
En cap cas es demanaran el menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar com a usuari.
En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.
4.- CONTINGUTS DE LA WEB.
L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà. Són Riera Petit Paradís no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma del web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
Són Riera Petit Paradís podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar a els usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Son Riera Petit Paradís, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Son Riera Petit Paradís
5.- MESURES DE SEGURETAT.
Les dades personals comunicades per l’usuari podran ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Son Riera Petit Paradís, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableixen les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.
Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Són Riera Petit Paradís no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús. Són Riera Petit Paradís no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.
– un mal funcionament del navegador.
– i / o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
Són Riera Petit Paradís no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres. Són Riera Petit Paradís no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni de bon funcionament d’aquestes webs.
Són Riera Petit Paradís no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir al seu web o altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.
7.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIES”.
El lloc web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran pel que estableix la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, sent part integrant de el present Avís Legal.
8.- NAVEGACIÓ.
Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari. La seva adreça IP s’emmagatzemarà en els logs d’accés de forma automàtica i amb la única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. Així mateix, l’adreça IP pot ser utilitzada per realitzar estadístiques, de manera anonimitzada, sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.
9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i / o qualssevol altres elements de la web són propietat de Son Riera Petit Paradís, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Son Riera Petit Paradís. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.
Està reservat exclusivament a Son Riera Petit Paradís, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de Son Riera Petit Paradís
10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Són Riera Petit Paradís i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a el dels jutjats i tribunals de el domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Son Riera Petit Paradís i l’usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Banyalbufar

Open chat
"Son Riera Petit Paradís"
Hello!
Can I help you to find the best place to stay in Mallorca?